Gaumarjos!

Naturliga viner från Georgien, vinets vagga

Våra viner

Viner framställda med kunskap och kärlek, från jordbruk till vinifiering

Gaumarjos Vin importerar viner från Georgien sedan 2010. Vinerna vi erbjuder är alla framställda med yttersta respekt för naturen och kärlek till hantverket. Både i jordbruket och vinets framställning finns denna inställning som ger upphov till det som brukar kallas naturvin. Det är viner som inte innehåller några tillsatser förutom minimalt med svavel vid buteljering om nödvändigt, producerade och buteljerade av vinmakare som brukar jorden utan systemiska bekämpningsmedel eller andra metoder som inte är i harmoni med en naturlig filosofi.